Ivona Artus

1 500  60 minut

Kategorie:

Popis

 • psycholožka, expertka na psychosomatiku
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově Univerzitě v Brně a Integrativní psychosomatiku v Paříži. Dále pak Čínskou medicínu na Akademii Wang v Toulouse.
 • V průběhu dvacetileté praxe pracovala v oblasti klinické, poradenské a pracovní psychologie. Posledních 6 let pracuje s klienty ve vlastní terapeutické praxi.
 • Ve své praxi se věnuje především problematice psychosomatických obtíží jako je například chronická únava, poruchy spánku, poruchy zažívání, chronické bolesti a jiné. Dále problematice stresu a jeho zvládání, práce s emocemi, úzkosti, depresí.
 • Je zastáncem celostního přístupu k člověku.
  • Ve své práci s klientem propojuje poznatky moderní lékařské psychosomatiky, psychoanalýzy, neuropsychologie s východní celostní medicínou.
  • Přizpůsobuje terapii klientovi a vede ho k porozumění souvislosti mezi jeho životním příběhem, současnou životní situací, uvědomění si schémat přemýšlení a reagování, a to vše ve spojitosti s tělem, svalovým napětím a obtížím, které pacienta obtěžují až omezují.
  • V rámci terapie doprovází klienta ke zlepšení jeho psycho-somatického stavu, navýšení psychické odolnosti, zvládání emočně náročných situací a vztahů.