Videokurz Strategie života – poslání, vize a hodnoty

1 100 

Videokurz, kde mohou účastníci objevit své POSLÁNÍ, VIZE a HODNOTY.

Součástí videokurzu bude vedle stručné teorie půlhodinové praktické cvičení, které půjde pod povrch a do hloubky jednotlivých témat.

Cílem videokurzu je provést účastníky procesem pojmenování a zvědomění svého POSLÁNÍ, VIZE A HODNOT. Tato témata úzce souvisejí s prožíváním každodenního života a také s nastavováním a dosahováním konkrétních cílů, ať už v profesním nebo osobním životě. Lidé, kteří žijí v souladu se svým posláním a hodnotami jsou v životě zpravidla úspěšnější a spokojenější.

Účastníci si budou odnášet zásadní uvědomění, témata k zamyšlení, nový pohled na sebe sama, svůj život a na své CÍLE.

Kategorie:

Popis

 

1. ÚVOD A PŘEDSTAVENÍ (5 min)

 • Dita a Daniel – příběh, představení
 • Co přivádí účastníky a co si chtějí odnést

2. CO NÁS ČEKÁ

 • Obsah videokurzu

3. VÝKLAD (20-30 min)

 • Co je to úspěch
 • Druhy motivace
 • Motivace založená na poslání
 • Vzájemné propojení poslání, hodnot, vizí a cílů
 • Jaký to má přínos do života?

4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ

 • Poslání, vize, hodnoty
 • Prostor pro sdílení

5. CÍLE V SOULADU S POSLÁNÍM

 • Smysl cílů
 • Správné definování cílů
 • Přínosy jejich dosažení

6. KOUČOVÁNÍ A JEHO PŘÍNOSY

 • Rychlé a efektivní dosažení cílů
 • Cesta osobního růstu a rozvoje
 • Cesta k naplněnému a spokojenému životu

7. ZÁVĚR (10 min)

 • Shrnutí
 • Kontakty
 • Pozvání na další vzdělávací akcí