OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového serveru Život na klíč (www.zivotnaklic.cz) je Eva Metelková, IČ: 76121437, se sídlem Jeseniova 23, Praha 3.

Cílem serveru Život na klíč je zprostředkování a uskutečnění online konzultací odborníků (z řad terapeutů, koučů a výživových poradců) veřejnosti.

Online konzultace jsou zajišťovány Provozovatelem prostřednictvím digitálního prostředí – uživatelské platformy.

Veřejně dostupný obsah Serveru, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.

2. Klienti

Internetový server Život na klíč je určen pro širokou veřejnost. Klientem je ten, kdo má zájem a tento zájem projeví o nabízenou službu – online konzultaci s odborníkem.

Provozovatel je zde v roli zprostředkovatele online konzultací mezi Odborníkem a Klientem. Není zodpovědný za obsah těchto konzultací, ani se jich nijak neúčastní.

3. Prohlášení provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že internetový server Život na klíč není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách.

4. Průběh konzultací

Klient si na serveru www.zivotnaklic.cz zvolí svého odborníka, v jeho medailonku je kalendář, kde si vybere a zarezervuje vhodný termín své online konzultace. Je možné vytvořit rezervaci termínu nejpozději 24 hodin před plánovanou schůzkou. Po úspěšné rezervaci obdrží potvrzení termínu a platební informace.

Údaje poskytnuté Klientem v rámci rezervace konzultace se řídí Zásadami GDPR.

Současně s potvrzením konzultace obdrží klient informaci o platformě, na které bude online konzultace probíhat. Klient si nemusí nic instalovat.

V případě přerušení spojení z důvodu výpadku připojení či jiné chybě na straně Klienta či Provozovatele, je nutná domluva o následných krocích, a to telefonním kontaktem či mailem uvedenými v objednávce služeb.

V případě výpadku internetového spojení či jiné chyby na straně Provozovatele, je Provozovatel povinen nabídnout klientovi jiný termín konzultace.

V případě, že Klient odmítne náhradní termín konzultace, nebudou mu vráceny peníze za poskytnutí služeb.

Je zakázáno pořizování audio a video záznamu konzultace bez svolení odborníka.

5. Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb (Smlouva) .

Rezervací online konzultace je mezi Klientem a Poradcem uzavřena smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb, jejíž obsah je určen obsahem potvrzené objednávky a těmito VUP.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle objednávky Klienta.

6. Cena konzultace

Konzultace Odborníka s Klientem je úplatná služba zprostředkovaná Provozovatelem.

Cena za online konzultace je u každého odborníka jiná, není stanovena standardní cena u všech stejná.

Způsob platby konzultací – platební kartou (platební brána GoPay), převodem na účet Provozovatele (číslo účtu: 299118512/0300).

Způsob platby webinářů – prostřednictvím platební brány Pays přes platformu WebMeeting.cz.

Online konzultace se neuskuteční před uhrazením ceny služby v plné výši.

7. Storno poplatky

Termín online konzultace lze bezplatně změnit či zrušit maximálně 24 hodin před konáním konzultace.

V případě nespokojenosti s první konzultací může Klient požádat o navrácení peněz za tuto konzultaci zpět.

S reklamacemi se obracejte na mail: info@zivotnaklic.cz

8. Ochrana osobních dat

Provozovatel se při zpracování osobních údajů klienta řídí obecnými nařízeními – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a související legislativou.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, zeme, PSČ, email, telefonní číslo.

9 . Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodů.

V takovém případě Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů za konzultace, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny, a to stejným způsobem, jakým byly uhrazeny.

Provozovatel s vyhrazuje možnost tyto všeobecné podmínky měnit či upravovat.

Kontaktní údaje provozovatele: info@zivotnaklic.cz tel. 774177108

Kontaktujte nás

5 + 14 =

Kontaktní údaje

  • E-mail: info@zivotnaklic.cz
  • Telefon: 774177108

Provozovatel: Mgr. Eva Metelková, IČ: 76121437, Jeseniova 23, Praha 3, ČR

© Život na klíč 2022 | Design by petralil.com