OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového serveru Život na klíč (www.zivotnaklic.cz) je Eva Metelková, IČ: 76121437, se sídlem Jeseniova 23, Praha 3.

Cílem serveru Život na klíč je zprostředkování a uskutečnění online konzultací odborníků (z řad terapeutů, koučů a výživových poradců) veřejnosti, pořádání online i offline setkání a nabídka vytvořených online produktů.

Online konzultace a online setkání jsou zajišťovány Provozovatelem prostřednictvím digitálního prostředí – uživatelské platformy.

Veřejně dostupný obsah Serveru, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.

2. Klienti

Internetový server Život na klíč je určen pro širokou veřejnost. Klientem je ten, kdo má zájem a tento zájem projeví o nabízenou službu či produkt.

Provozovatel je zde v roli zprostředkovatele.  Není zodpovědný za obsah konzultací, ani se jich neúčastní.

3. Prohlášení provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že internetový server Život na klíč není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách.

4. Průběh služeb

Online konzultace

Klient si na serveru www.zivotnaklic.cz zvolí svého odborníka, v jeho medailonku je kalendář, kde si vybere a zarezervuje vhodný termín své online konzultace. Je možné vytvořit rezervaci termínu nejpozději 24 hodin před plánovanou schůzkou. Po úspěšné rezervaci obdrží potvrzení termínu a platební informace.

Údaje poskytnuté Klientem v rámci rezervace konzultace se řídí Zásadami GDPR.

Současně s potvrzením konzultace obdrží klient informaci o platformě, na které bude online konzultace probíhat. Klient si nemusí nic instalovat.

V případě přerušení spojení z důvodu výpadku připojení či jiné chybě na straně Klienta či Provozovatele, je nutná domluva o následných krocích, a to telefonním kontaktem či mailem uvedenými v objednávce služeb.

V případě výpadku internetového spojení či jiné chyby na straně Provozovatele, je Provozovatel povinen nabídnout klientovi jiný termín konzultace.

V případě, že Klient odmítne náhradní termín konzultace, nebudou mu vráceny peníze za poskytnutí služeb.

Je zakázáno pořizování audio a video záznamu konzultace bez svolení odborníka.

Setkání

Klient si na serveru www.zivotnaklic.cz zaregistruje účast na pořádaném setkání. Po úspěšné rezervaci obdrží potvrzení termínu a platební informace. Údaje poskytnuté Klientem v rámci rezervace se řídí Zásadami GDPR.

Online setkání

Současně s potvrzením obdrží klient odkaz, kde se může k setkání přihlásit. Klient si nemusí nic instalovat. V případě přerušení spojení z důvodu výpadku připojení či jiné chybě na straně Klienta či Provozovatele, je nutná domluva o následných krocích, a to telefonním kontaktem či mailem uvedenými v objednávce služeb.

V případě výpadku internetového spojení či jiné chyby na straně Provozovatele, je Provozovatel povinen nabídnout klientovi jiný termín setkání. V případě, že Klient odmítne náhradní termín, nebudou mu vráceny peníze za poskytnutí služeb.

Je zakázáno pořizování audio a video záznamu konzultace bez svolení odborníka.

Zakoupení elektronického produktu na e-shopu

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o elektronických produktech a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.Život na klíč neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí a elektronický produkt pošle Kupujícímu na mail jím uvedený v objednávkovém formuláři.Údaje poskytnuté Klientem v rámci rezervace se řídí Zásadami GDPR.

5. Smluvní vztah

Rezervací online konzultace (a setkání) je mezi Klientem a Poradcem uzavřena smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb, jejíž obsah je určen obsahem potvrzené objednávky a těmito OP.Smlouva se uzavírá na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle objednávky Klienta.Objednávkou produktů na webovém rozhraní je mezi Klientem a Životem na klíč uzavřen smluvní vztah. Tato Smlouva se uzavírá dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle objednávky Klienta.

6. Cena konzultace

Konzultace Odborníka s Klientem je úplatná služba zprostředkovaná Provozovatelem.Cena za online konzultace je u každého odborníka jiná, není stanovena standardní cena u všech stejná.Způsob platby konzultací – platební kartou (platební brána GoPay), převodem na účet Provozovatele (číslo účtu: 299118512/0300).Setkání je úplatná služba zprostředkovaná Provozovatelem.Cena za setkání není u všech setkání stejná.Způsob platby online webinářů – prostřednictvím platební brány Pays přes platformu WebMeeting.cz. či převodem na účet Provozovatele (číslo účtu: 299118512/0300).

Způsob platby offline setkání – prostřednictvím platební brány GoPay (přes formulář na webu (www.zivotnaklic.cz) či převodem na účet Provozovatele (číslo účtu: 299118512/0300).

Online konzultace a setkání se neuskuteční před uhrazením ceny služby v plné výši.

Cenu online produktů vytvořených Životem na klíč může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet Života na klíč č. 299118512/0300
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Gopay.

K platbám je také možné použít Benefit kartu.

7. Storno poplatky

Termín online konzultace a setkání lze bezplatně změnit či zrušit maximálně 24 hodin před konáním konzultace.V případě nespokojenosti s první konzultací, se setkáním či objednanými produkty, může Klient požádat o navrácení peněz zpět.Odstoupení od Smlouvy je možné do 14 dnů.S reklamacemi či odstoupením od Smlouvy se obracejte:

8. Ochrana osobních dat

Provozovatel se při zpracování osobních údajů klienta řídí obecnými nařízeními – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a související legislativou.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, země, PSČ, email, telefonní číslo.

9 . Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodů.

V takovém případě Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů za konzultace a setkání které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny, a to stejným způsobem, jakým byly uhrazeny.

Provozovatel s vyhrazuje možnost tyto všeobecné podmínky měnit či upravovat.

Kontaktujte nás

15 + 1 =

Kontaktní údaje

  • E-mail: info@zivotnaklic.cz
  • Telefon: 774177108

Provozovatel: Mgr. Eva Metelková, IČ: 76121437, Jeseniova 23, Praha 3, ČR

© Život na klíč 2022 | Design by petralil.com