Zpracování osobních údajů

Internetový server Život na klíč, provozovaný Mgr. Evou Metelkovou IČ: 76121437, se sídlem Jeseniova 23, Praha 3, zpracovává údaje svých Klientů za účelem zprostředkování odborných online konzultací a zajištění fungování webových stránek www.zivotnaklic.cz.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracovávané údaje

Zpracovávané údaje Klientů:

  • Kontaktní údaje: jméno a příjmení, země, PSČ, telefon a email
  • Informace o způsobu úhrady konzultací

Citlivé údaje

Internetový server Život na klíč nezpracovává žádné citlivé údaje Klientů (informace o zdravotním stavu atd).

Vztah mezi Klientem a Odborníkem je důvěrným vztahem a veškeré citlivé informace může zpracovávat pouze Odborník.

Souhlas se zasíláním obchodních informací

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché. Odhlašovací odkaz je v zápatí každého e-mailu. Také mi můžete napsat na email info@zivotnaklic.cz a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů.

Soubory Cookies

Internetový server Život na klíč používá cookie soubory za účelem vylepšení fungování webových stránek zivotnaklic.cz, vyhodnocování jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.

V žádném případě cookie soubory neslouží k osobní identifikaci uživatelů webové stránky zivotnaklic.cz. 

 

Kontaktujte nás

10 + 4 =