Webinář STRATEGIE ŽIVOTA

POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

STRATEGIE ŽIVOTA

POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

Interaktivní webinář, kde mohou účastníci objevit své POSLÁNÍ, VIZE a HODNOTY.

Součástí webináře bude vedle stručné teorie půlhodinové praktické cvičení, které půjde pod povrch a do hloubky jednotlivých témat.

Cílem webináře je provést účastníky procesem pojmenování a zvědomení svého POSLÁNÍ, VIZE A HODNOT. Tato témata úzce souvisejí s prožíváním každodenního života a také s nastavováním a dosahováním konktrétních cílů, ať už v profesním nebo osobním životě. Lidé, kteří žijí v souladu se svým posláním a hodnotami jsou v životě zpravidla úspěšnější a spokojenější.

Účastníci si budou odnášet zásadní uvědomění, témata k zamyšlení, nový pohled na sebe sama, svůj život a na své CÍLE.

Každý účastník má v ceně webináře k dispozici také individuální on-line sezení (cca 60-90 min.) s Ditou nebo s Danem. Na sezení budete mít v důvěrném prostředí možnost probrat svá uvědomění ohledně poslání, vizí, hodnot a doladit případné nejasnosti. Dále se zaměříme na to, jak tato uvědomění začít v životě reálně využívat a jak si nastavit konktrétní cíle v souladu s nimi tak, aby Vás život více naplňoval a dával Vám větší smysl.

VSTUPENKA

 • Účast na webináři (cca 90 minut)
 • 1 hodina koučování u Dity nebo Dana ZDARMA

PROGRAM Webináře

1. ÚVOD A PŘEDSTAVENÍ (5 min)

 • Dita a Daniel – příběh, představení
 • Co přivádí účastníky a co si chtějí odnést

2. CO NÁS ČEKÁ

 • Obsah webináře

3. VÝKLAD (20-30 min)

 • Co je to úspěch
 • Druhy motivace
 • Motivace založená na poslání
 • Vzájemné propojení poslání, hodnot, vizí a cílů
 • Jaký to má přínos do života?

4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ

 • Poslání, vize, hodnoty
 • Prostor pro sdílení

5. CÍLE V SOULADU S POSLÁNÍM

 • Smysl cílů
 • Správné definování cílů
 • Přínosy jejich dosažení

6. KOUČOVÁNÍ A JEHO PŘÍNOSY

 • Rychlé a efektivní dosažení cílů
 • Cesta osobního růstu a rozvoje
 • Cesta k naplněnému a spokojenému životu

7. ZÁVĚR (10 min)

 • Shrnutí
 • Kontatky
 • Pozvání na další vzdělávací akc

Datum: 29. března 2022

Čas: 17:00-18:30

Cena: 490,- Kč