Work-life balance je v dnešní hektické době hodně skloňované téma. Někdy by se mohlo zdát, že se o něm mluví až příliš nebo že je přeceňované. Může ovšem hrát v životě každého z nás obrovskou a podstatnou roli. O co tedy vlastně jde?

Ve zkratce bychom to mohli definovat jako vyvážení pracovního a osobního života. Nedá se ovšem zcela jednoznačně říct, jaké to vyvážení má přesně být. Neexistuje přesný obecný návod, jak vyvážit pracovní čas a čas, který věnujete svému osobnímu životu, rodině, přátelům, koníčkům a odpočinku. A je to především z toho důvodu, že každý z nás je originál. Každý z nás má jiné priority, jiné podmínky a jiný životní styl. To, co je dobré pro jednoho, nemusí být vyhovující pro druhého. Navíc je to dynamický proces, který se v průběhu života může radikálně měnit. Jinak bude tedy přistupovat k tomuto tématu člověk, kterému je například mezi 20-30 roky, nemá rodinu a prioritou pro něj může být škola nebo start kariéry. Jiný postoj zaujme maminka na mateřské dovolené nebo člověk, který má pevnou pracovní dobu a zcela jiný postoj zaujme podnikatel, který řídí firmu, pracovní dobu nemá přesně ohraničenou, a to vše potřebuje skloubit s péčí o rodinu.

Někdy se také u svých klientů setkávám s mylným přesvědčením, že work-life balance znamená pouze nalezení cesty, jak pracovat méně nebo kratší dobu. Ovšem i toto pojetí není přesné. Výstižnější popis tohoto termínu je spíše být schopen mít svůj život pod kontrolou. To znamená vědomě se rozhodovat a nalézat rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých, ať už se jedná o oblast pracovního nebo osobního života.

Pokud tedy cítíte, že nejste v některé oblasti svého života příliš spokojeni, je několik možností, jak to změnit. Nejprve je dobré se zaměřit na identifikaci toho, co vám vlastně nevyhovuje, co ve svém životě máte pod kontrolou a které části se této kontrole vymykají. Teprve tehdy, až detailně zmapujete, na co je potřeba se zaměřit, můžete začít hledat řešení. Brzy přijdeme s detailnějšími tipy a možnostmi. Na toto téma již připravujeme e-book.