Proč jsme my ženy na sebe tak přísné a kritické? Proč soustředíme větší pozornost spíše na svoje nedostatky než přednosti? Ať v práci či osobním životě. Často máme tendenci se podceňovat, neumíme se dostatečně ohodnotit nebo se omlouváme, i když takové jednání mnohdy není na místě. Většinu času ze sebe vydáváme to nejlepší, ale pocit spokojenosti se ve většině času bohužel nedostaví.

Vlastním gólem do branky je tak trochu fakt, že část mozku, která je zodpovědná za sebehodnocení a kritiku, je u nás žen vyvinutá více než u mužů. V životě navíc procházíme většími hormonálními změnami než muži a ty jsou další příčinou naší citlivosti na negativní hodnocení. Čili sklon k pochybnostem o našich kvalitách si tak trochu strukturálně táhneme od narození. To ale není důvod k rezignaci. Je dobré o této výbavě vědět a umět s ní podle toho pracovat. V tom nám může hodně pomoci neuroplasticita mozku čili jeho schopnost se formovat a měnit na základě prožitých zkušeností. A navíc dnes už také víme, že neurony můžeme nejen ovlivňovat, ale pravidelným tréninkem vytvářet i nové.

Říká se, že srdce ženy otevírá květina. Čím si ho tedy vlastně uzavíráme? Při práci s klientkami se nejčastěji setkávám s těmito důvody:

Nízké sebevědomí

Žijeme ve společnosti, která má tendence spíše kritizovat než soustředit se na lidský potenciál. Pokud si nevěříme, je dost možné, že naše nejbližší okolí kdysi nedůvěřovalo nám. A pokud ano tak ne natolik, aby nás podporovalo v naší nezávislosti, schopnosti řešit životní situace, ale také chybovat a poučit se. V důsledku toho se dnes možná těžko rozhodujeme, neumíme si na věc udělat jasný názor a řešení tak raději přenecháme našemu nejbližším okolí.     

Pokud je nízká sebedůvěra vaším tématem, zapátrejte po příčinách, které vaši sebedůvěru narušily. V jakých situacích se cítíte nepříjemně a proč?

Neumím říct ne

Jedná se o nefunkční životní postoj, který často nasajeme v dětství. Dost pravděpodobně jsme v dětství zažily, že pochvala a podpora se dostavila například jen s dobrým vysvědčením, poslušností či tichým nesouhlasem. Naučily jsme se přizpůsobit vždy a za všech okolností. Tím jsme ale smazaly naše vlastní hranice. A dokud je znovu nevybudujeme, nebude je respektovat ani naše okolí. 

Při příštím NE si zkuste uvědomit, že NE říkáte požadavku, nikoliv člověku. NE druhému člověku je ANO vám. Pokud máte často potřebu vyhovět a souhlasit, zkuste si popřemýšlet,  jaké důvody vás do začarovaného kruhu ANO dostávají a zapracovat na jejich odstranění.

Jsem sama

Intenzivně si přejeme vztah, ale stále nepřichází ten pravý. Ženy samotářky bývají povětšinou velmi schopné, samostatné a nezávislé. Tato přílišná “schopnost” je ale uvádí do vztahové izolace. Mohou pak působit tvrdě a příliš sebejistě, což na muže-ochranitele působí kontraproduktivně. Taková žena je nezaujme. Muž je totiž ze své přirozenosti lovec a nechce být loven. Tyto ženy však bývají uvnitř velmi křehké a zraněné. Nevěří, že jsou hodny lásky už jen tím, že jsou jaké jsou. Jejich potřeba stavět se do lepšího světla je ale od kvalitního vztahu vzdaluje na hony daleko. Neváží si samy sebe a v důsledku nedostatečně vypěstované sebelásky si přitahují muže, kteří jim jejich strachy a nízkou sebehodnotu jen potvrzují.

Naučte se samy sebe přijímat se vším, co k vám patří. S vašimi přednostmi i nedokonalostmi. Také si ujasněte, jakého partnera vlastně chcete. Budete tak umět lépe vyhodnotit vhodnost nového “objevu”. 

Štíhlá jako proutek

Tady bych hned na úvod chtěla apelovat na nebezpečný tlak médií a farmaceutického průmyslu. Mám pocit, že život dnešní ženy snad už nemůže být více pod jejich drobnohledem a regulací. Zasahují nezdravou měrou do přirozené ženskosti a jejího vývoje. Jejich přílišná kritika deformuje myšlení mladým dívkám i zkušeným ženám. Jsou to nebezpeční programátoři, kteří mohou naši mysl plnit nefunkčními postoji a nezdravými modely.

S klientkami řešícími svoji váhu vždy otevíráme otázku, co pro ně jídlo znamená, proč mají potřebu tolik jíst a co vlastně zajídají. Hubnutí totiž začíná v hlavě. Pokud se vám nedaří zhubnout, i když cvičíte a dodržujete správnou životosprávu, je na čase zacvičit s vašimi emocemi. Jsou natolik zraněné a křehké (emoční bolestivé zážitky z dětství), že si kolem sebe vytvořily emoční obal.A ten je chrání před nepříjemnými vnějšími vlivy (situacemi). Až s rozpouštěním bolestných emocí se daří rozpouštět i jejich obal.

Pokud jste se našly v některém z témat, vězte, že psychická rovnováha jde navíc ruku v ruce s vaší imunitou. Pokud máte tedy psychickou pohodu narušenou, jste náchylnější k různým infekcím, alergiím či bolestem. Duševní nerovnováha je podle filozofie tradiční čínské medicíny příčinou tří čtvrtin všech nemocí.

Tak jako čínská medicína hledá souvislosti v pochopení vzniku a průběhu nemoci, hledejte i vy zdroj vašich emočních výkyvů. Ten totiž určuje, jak se každý den chováte a jednáte.