O tom všem a mnohém dalším si s ní povídala Eva Metelková, zakladatelka Života na klíč.

Mgr. Eva Metelková

  • zakladatelka portálu Život na klíč

Ing. Klára Mikšíčková

  • osobní koučka a firemní koučka a členka týmu odborníků Života na klíč

Eva: Klári, jak jste se dostala ke své profesi?

Klára: Zájem o témata spojená s lidmi, jak přemýšlí, co ovlivňuje jejich chování mě provází už od rané dospělosti. Částečně jsem se této oblasti věnovala v rámci své profese personalistky a později konzultantky pro lidské zdroje, ale psychologie zůstávala hlavně mým koníčkem. Až díky dlouhé zdravotní pauze, které mě přiměla se zastavit, jsem si uvědomila, že se chci věnovat práci s lidmi mnohem více. Že chci ostatním pomáhat posouvat se ve svém životě z místa, kde nyní nejsou spokojeni, tam kde být chtějí. A pomoci jim tak cítit se dobře. Jako nástroj jsem si vybrala koučink, protože jsem si ním sama měla několik výborných zkušeností, a je to nástroj, kterému důvěřuji.

Eva: Co při svých konzultacích řešíte nejčastěji?

Klára: Mezi nejčastější témata, která s klienty řešíme patří životní změny, nové začátky, najití vnitřní motivace. Často se také věnujeme návykům a tématům spojeným s kontrolou nad vlastním časem. Kromě životních témat se věnuji i koučování ve firmách.

Eva: Jak probíhají konzultace s Vámi?

Klára:Klienti za mnou většinou přichází v situaci, kdy nejsou s něčím v životě spokojeni a přejí si změnu. V takovém případě si nejprve společně ujasníme, jak by změna měla vypadat, co stojí za potřebou této změny. Dále hledáme, co klient potřebuje udělat nebo dělat jinak, aby se ke svému cíli dostal, a společně se na cestu vydáme. V rámci koučovacích sezení využívám přístup založený na poznatcích vědy o mozku. Tedy vše co, v koučování děláme, je odvozené od poznatků neurovědy.

Za velmi důležité také považuji to, aby koučování se mnou bylo klientovi maximálně užitečné a vyhovovalo jeho potřebám. Každému novému klientovi proto nabízím možnost vyzkoušet si koučování se mnou nanečisto, aby si sám mohl posoudit, zda mu můj přístup vyhovuje a je vhodný pro jeho situaci.

Eva: Kdy je ta správná chvíle, aby Vás člověk vyhledal?

Klára:Pokud máte pocit, že chcete ve svém životě něco změnit a jste ochotni na změně pracovat, nikdy není pozdě začít.

Eva: Jak poznáme dobrého kouče?

Klára:Věřím, že to, co dělá kouče dobrým koučem jsou přirozené vlastnosti, kvalitní vzdělání v koučinku, vytrvalá práce na zlepšování svých dovedností a zároveň upřímná motivace pomáhat druhým. Pokud takového kouče najdete a zároveň Vám vyhovuje po lidské stránce, myslím, že jste našli toho pravého.

Eva: Jaké je Vaše oblíbené motto?

Klára: Když nevíš kudy, zastav se