Co je to úspěch?
Podle čeho ho hodnotíme?
Existuje také strach z úspěchu?

O tom všem a mnohém dalším si povídá Eva Metelková (zakladatelka Života na klíč) a konzultantka Edita Arabaszová.

Mgr. Eva Metelková

Ing. Edita Arabaszová

Eva: CO JE PRO NÁS ÚSPĚCH A PODLE ČEHO HO HODNOTÍME

Edita: Úspěch považuji za velmi složitý koncept. který není snadné uchopit. Řekla bych, že je úspěch situační, odvíjející se od daného člověka, dané situace a kýžených výsledků. Může to být vlastně cokoliv – jeden krok, jeden vydělaný milion, jeden zvládnutý telefonát, jeden nevypitý panák, jeden získaný pohár. Sebe a situaci vnímáme jako úspěšné podle míry dosažení žádoucího výsledku. Potom vidím úspěch v obecnější rovině- jako pojem, který v sobě shrnuje míru uspokojení některých našich potřeb, jako např. uznání, příslušnost ke skupině, sebehodnota, seberealizace, jistota. Čím více jsou tyto potřeby naplněné, tím více se cítíme úspěšní. A nakonec mě napadá úspěch jako společenský fenomén, kdy společnost stanoví co je a není úspěch a vytváří tak kritéria, podle kterých následně jedinci hodnotí zda jsou, či nejsou úspěšní. Ostatně, slovo hodnotit, je s úspěchem velmi úzce spjato. Když se od hodnocení oprostíme, pojem “úspěch” najednou ztrácí svůj obsah a smysl.

Eva: ÚSPĚCH NAVENEK VS POCIT NEÚSPĚCHU – V ČEM TO JE?

Edita: Můžu vycházet pouze ze své vlastní zkušenosti. Bylo období, kdy jsem určitě navenek byla úspěšná -krásná rodina, ředitelská pozice, moderní bydlení, cestování. A bylo to fajn. Na druhou stranu to ale zase tak fajn nebylo. Pořád mě honily mé staré známé strachy: že nejsem dost chytrá, že na to nemám, že si musím zasloužit respekt partnera, že jsem nezajímavá… Ty vnější úspěchy nevedly k umlčení mých vnitřních nejistot, pochyb, přesvědčení. Myslím si, že v tom to je – dokud si vlečeme strachy a přesvědčení (většinou z dětství, nebo zděděné), zůstává v nás v různé míře pocit neúspěchu. Bez ohledu na to, čeho jsme v životě dosáhli.

Eva: V ČEM SPOČÍVÁ STRACH Z NEÚSPĚCHU?

Edita: Myslím, že má různé dílčí pod – strachy, které se sčítají do strachu z neúspěchu… strach z odmítnutí, z reakce ostatních,. z vyčlenění, ze samoty; z chudoby; z toho, že nejsme dost chytří, schopní, informovaní, rychlí, průbojní, bezohlední, hlasití, jiní,.. Všechny tyto strachy nám můžou buď pocit úspěchu kazit, nebo nám dokonce můžou v dosahování úspěchu bránit. Tak třeba strach, že si úspěch nezasloužím. Když se vám bude dařit být úspěšní, váš prožitek bude zkalený třeba pocitem viny. Když se vám to nebude dařit, důvodem může být vaše přesvědčení, že si úspěch nezasloužíte. Proto vaše činnosti povedou k neúspěchu, nikoliv k úspěchu. Tyto strachy jsou ve velké míře podvědomé. Řídí nás bez toho, že bychom si jich byli vědomi – mnohdy.

Eva: A CO STRACH Z ÚSPĚCHU?

Edita: Zase může agregovat různé detailnější strachy. Strach být viděn, strach ze zodpovědnosti; strach ze zneužití; strach ze závisti. Mohli jste třeba vyrůstat v rodině, kde se o bohatém strýci mluvilo velmi ošklivě a byl vašimi rodiči trpěn z donucení. Přirozeně se můžete bát úspěchu, protože vás vyloučí z vaší rodiny. Takže za neúspěchem může klidně stát podvědomý strach z úspěchu.