„To nezvládnu. To nedám. To není pro mě. U té zkoušky pohořím. Co by na to řekli lidi. Nejsem na to dost dobrá/dobrý. Jsou přeci mnohem lepší než já.“

Kolikrát v životě jste si v různých situacích sami sobě podsekli větev a vzdali to v hlavě ještě dřív, než jste začali? Dobrá zpráva je, že je to přirozeně obranná funkce našeho mozku. A ještě lepší zpráva je, že pokud budete chtít, dá se vaše myšlení změnit, nastavit na úspěch.

Důvodem těchto myšlenek a sebelimitujících přesvědčení může být celá dlouhá řada. Nicméně nejdůležitějším prvkem je prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, naši rodiče, kamarádi, lidé okolo nás. Naše okolí, se kterým jsme se denně setkávali a setkáváme, nám předává své společenské nastavení. To se nám na nevědomé bázi vrývá do mozku a formuje nás. Jeho úkolem je nám ukázat, jak to na světě funguje a když se budeme chovat podle pravidel a nebudeme moc vybočovat z řady, budeme úspěšnější.

Naše mysl se nás snaží bránit a odklonit od neúspěchu. Proto si vytváří své limitující přesvědčení o tom, jací jsme a co všechno by se nám mohlo stát. Představuje si, jak nás vnímá okolí, co si o nás říká. A náš mozek má tendenci těmto myšlenkám a domněnkám věřit.

Velmi známí americký spisovatel Marek Twain prohlásil:

„V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“

Každý jistě známe ten hlásek v hlavě. Někdy je slabý a někdy na nás doslova křičí. Náš vnitřní kritik. Každý z nás ho máme. Každému kritizuje něco úplně jiného.

No a s ním? Jak s ním pracovat?

Na kritika funguje teoreticky poměrně jednoduchý postup. Praxe je samozřejmě trošku složitější. Pravidelným opakováním a zvědomováním se se svým kritikem naučíte pracovat – ba co víc…budete se s ním kamarádit.

1. Pojmenujte svého kritika

Základ úspěchu je zvědomení. Uvědomění si, že mám svého kritika. Znám ho a vím, co mi namlouvá. Pojmenujte ho svého kritika.

Např. můj kritik se jmenuje Posera.

Proč je dobré si kritika pojmenovat? Uklidníte tím limbický systém a váš prefrontální kortex se dostane zase do popředí. Prefrontální kortex zodpovídá za vaše rozhodování, chápání, zapamatování, potlačování, vyvolání paměti. Zatímco když pracuje limbický systém, jsme paralyzováni a nejsme schopni jasně a rychle reagovat, řešit problémy a spolupracovat s druhými.

2.  Poznejte svého kritika

Teď už víme, jak se kritik jmenuje. Je na čase se s nám i seznámit. Zkuste si ho představit. Jak vypadá? Jak na vás působí? Kritika je dobré si ve svých představách zesměšnit. Nebude pak pro vás představovat takového strašáka.  

Můj Posera vypadá něco jako Dobby z Harryho Pottera 😊.

Velmi důležitý aspekt poznání vašeho kritika je znát situace, při kterých přichází. Jaké situace ho vyvolávají? Zkuste zalovit ve vaší paměti a vzpomenout si na situace, kdy jste slyšeli ten hlásek v hlavě. Kdy byl ten hlásek slabší a kdy na vás doslova křičel? Napište si je na papír. Dost možná mají všechny ty situace stejný spouštěč. Mají něco společného?

Na začátek bude stačit, když budete svého kritika jen pozorovat. Pozorujte ho nějaký čas, například týden nebo dva, bez toho, abyste cokoliv dělali a měnili. Napište si pak tyto situace na papír a sami pro sebe si situaci vyhodnoťte.

Při jakých situacích přichází? Co ho vyvolává? Jak se v těch situacích chová? Co vám říká?

3. Skamaraďte se se svým kritikem

Pravda je, že nás náš kritik chrání. Namlouvá nám, že něco nedokážeme, aby nás neohrozil. Nejdůležitější funkcí našeho mozku je, aby nás udržel při životě. V dobách, kdy jsme ještě žili v tlupách a v jeskyních, nám náš kritik nespočetněkrát zachránil život. Díky němu jsme nevybočovali z tlupy a nesežrala nás šavlozubá kočka za keřem. Našeho kritika formovali naši rodiče, učitelé ve škole, spolužáci. „Co by tomu asi řekli lidi, kdybych najednou začal/a dělat tohle? Na to přeci nemám.“ Doba pokročila a náš kritik už nám tolik neslouží a jistě nastávají situace, kdy nám jen brání v objevování nových věcí, možností a příležitostí.

4. Zapojte svou představivost

Jak se budete chovat, až váš kritik opět nastoupí na scénu? Jakmile nastane situace, která ho spouští, dá vám váš mozek pár sekund na rozhodnutí. Budete se chovat stejně a couvnete nebo se zachováte jinak? 

Jak se příště zachováte? Co mu řeknete?

„Díky, že se o mě staráš, ale tohle zvládnu.“ Zkuste si tu situaci vizualizovat do nejmenších detailů. Detailní vizualizace je mocný nástroj. Náš mozek nerozpozná rozdíl mezi skutečností a sněním.

Jedna z variant, jak je možné si budoucí situaci představit a připravit se ne ni je, že si sebe představíte jako mouchu na stropě, která pozorujete scénku před vámi. Dialog mezi vámi a vašim kritikem. Pozorujte sami sebe, co mu říkáte. Představujte si váš vzpřímený a pevný postoj. Představujte si, jak se u toho cítíte. Čím častěji a detailněji si budete scénu představovat, tím se vaše šance na úspěch zvýší.

5. Otevřete se možnostem

Napište si na papír, co všechno vám může přinést nové nastavení vaší mysli. Jaké nové dveře vám to může otevřít. Jaké nové možnosti tím získáte. Jděte až za horizont.

Moje rada na závěr zní: buďte vytrvalí. Možná nevyhrajete každý souboj se svým kritikem, i to je v pořádku, je to cesta učení. V opakování a zvědomování je síla.

Jak vypadá váš kritik? Dejte mi vědět 😊

Pracovní list: Poznej svého kritika

Jméno mého kritika:

Jak můj kritik vypadá? Jak na mě působí? (Zapojte svou kreativitu a humor 😊)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdy můj kritik přichází? Jaké situace ho spouští?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzpomeňte si na jednu nebo více situací, při kterých vás váš kritik ovlivnil. Jak hodnotíte situaci / situace s ohledem času? Byl vám váš kritik prospěšný? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co svému kritikovi řeknete až znovu nastoupí? Jak u toho budete vypadat? Jak bude vypadat váš kritik? Jak se u toho budete cítit? (popište situaci do nejmenších detailů. Buďte na kritika laskaví. Buďte laskaví k sobě).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co budete moci dělat jinak až nad vámi váš kritik nebude mít takovou moc? Jaké jiné dveře vám to otevře? Co nového vám to může přinést do života? (zapojte vaši představivost, buďte kreativní a hraví).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________